העולם שלי

"פנים אל מול פנים"

תערוכת צילומים בה תועדו 24 מתושבי העיר הוד השרון, שורדי שואה, החושפים את סיפוריהם המרגשים מאז ניצלו מהתופת, בנו ביתם והקימו משפחתם במדינת ישראל ובעיר הוד השרון.