העולם שלי

חברון וסילואן

מערת המכפלה בחברון וכפר התימנים בכפר השילוח, שכונה בדרום-מזרח ירושלים.