העולם שלי

בחדר האינטימי שלי

מי נוהגת לכתוב רק בלילה? ומי מעדיפה את השעות המוקדמות של הבוקר?  מי התחיל את הקריירה הספרותית שלו בשירותים?  עבור מי המציאו את הלפטופ?מי בורחת מהבית כדי לכתוב ועל שולחנו של מי יש בלגן לא נורמלי? ומי מתחילה את יום העבודה שלה ב"מודה אני לפניך"? לרגל שבוע הספר פניתי למספר סופרים ומשוררים מהאיזור ובקשתי מהם להיכנס לסביבת העבודה שלהם.